KE o Polsce: system gospodarczy przyspieszy, pogorszą się pieniądze

Polska gospodarka przyspieszy w tym roku, pogorszy się stan finansów
publicznych. Jesienne prognozy Komisji Europejskiej mówią, że nasz PKB
będzie na poziomie 1,3 procent, natomiast deficyt wyniesie aż 4,8
procent. Dzisiejsze przewidywania Brukseli dotyczące wzrostu
gospodarczego są lepsze niż te, które prezentowano w maju o 0,2 punktu
procentowego.

UE powoli wychodzi z recesji

Gospodarki Unii i strefy euro powoli wychodzą z recesji. Tak wynika z
danych przedstawionych przez Komisję Europejską. W tym roku PKB
Wspólnoty będzie na poziomie 0 procent PKB, a jeszcze w maju Bruksela
prognozowała, że unijna gospodarka będzie się kurczyć. Natomiast PKB
eurolandu wyniesie minus 0,4 procent. W przyszłym roku ma nastąpić
ożywienie – unijna gospodarka będzie się rozwijać w tempie 1,4 procent
PKB, a gospodarka strefy euro 1,1 procent PKB.

Cenny zawód: uczony

0,9 proc. PKB przeznaczamy na badania i rozwój. Jedną
trzecią tego płaci biznes