Ostre słowa pod adresem Coxa i Kwaśniewskiego na Ukrainie

Ostre słowa rządzącej na Ukrainie Partii Regionów pod adresem misji
Parlamentu Europejskiego. Pat Cox i Aleksander Kwaśniewski są coraz
częściej krytykowani przez przedstawicieli ugrupowania, na czele którego
stoją prezydent i premier Ukrainy, czyli Wiktor Janukowycz i Mykoła
Azarow.

Ukraina: Cox i Kwaśniewski apelują do ukraińskiego parlamentu ws. Tymoszenko

Pat Cox i Aleksander Kwaśniewski zaapelowali do ukraińskiego parlamentu
o przyjęcie ustawy umożliwiającej leczenie skazanych za granicą.
Przedstawiciele misji Parlamentu Europejskiego przekreślili tym samym
nadzieje opozycji na ułaskawienie Julii Tymoszenko pod naciskiem
Brukseli.