Hardy: Yellen da impuls do umocnienia USD?

Respondenci kwartalnego badania Reserve Bank of New Zealand dotyczącego oczekiwań inflacyjnych wskazali niską stopę inflacji (1,8%) w okresie najbliższych dwóch lat, co jest najniższym poziomem w bieżącym cyklu.

Hardy: Yellen da impuls do umocnienia USD?

Respondenci kwartalnego badania Reserve Bank of New Zealand dotyczącego oczekiwań inflacyjnych wskazali niską stopę inflacji (1,8%) w okresie najbliższych dwóch lat, co jest najniższym poziomem w bieżącym cyklu.

Hardy: Yellen da impuls do umocnienia USD?

Respondenci kwartalnego badania Reserve Bank of New Zealand dotyczącego oczekiwań inflacyjnych wskazali niską stopę inflacji (1,8%) w okresie najbliższych dwóch lat, co jest najniższym poziomem w bieżącym cyklu.

Hardy: Yellen da impuls do umocnienia USD?

Respondenci kwartalnego badania Reserve Bank of New Zealand dotyczącego oczekiwań inflacyjnych wskazali niską stopę inflacji (1,8%) w okresie najbliższych dwóch lat, co jest najniższym poziomem w bieżącym cyklu.

Hardy: Yellen da impuls do umocnienia USD?

Respondenci kwartalnego badania Reserve Bank of New Zealand dotyczącego oczekiwań inflacyjnych wskazali niską stopę inflacji (1,8%) w okresie najbliższych dwóch lat, co jest najniższym poziomem w bieżącym cyklu.

Hardy: Yellen da impuls do umocnienia USD?

Respondenci kwartalnego badania Reserve Bank of New Zealand dotyczącego oczekiwań inflacyjnych wskazali niską stopę inflacji (1,8%) w okresie najbliższych dwóch lat, co jest najniższym poziomem w bieżącym cyklu.

Hardy: Yellen da impuls do umocnienia USD?

Respondenci kwartalnego badania Reserve Bank of New Zealand dotyczącego oczekiwań inflacyjnych wskazali niską stopę inflacji (1,8%) w okresie najbliższych dwóch lat, co jest najniższym poziomem w bieżącym cyklu.

Hardy: Yellen da impuls do umocnienia USD?

Respondenci kwartalnego badania Reserve Bank of New Zealand dotyczącego oczekiwań inflacyjnych wskazali niską stopę inflacji (1,8%) w okresie najbliższych dwóch lat, co jest najniższym poziomem w bieżącym cyklu.

Hardy: NZD katapultowany po podwyżce stóp

Sądząc Platforma Obywatelska wydarzeniach ostatniej nocy sektor zajmował pozycje obliczone na bardziej gołębie decyzje Reserve Bank of New Zealand.