Sukces materiałów nanoplazmonicznych

Projekt pt. „Samo-organizacja dla fotoniki/optoelektroniki” został wyróżniony w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dotyczy on pozyskiwania nowych materiałów o szczególnych właściwościach elektromagnetycznych, mogących znaleźć zastosowanie w fotonice czy optoelektronice, szczególnie przy wykorzystaniu koncepcji metamateriału i materiału plazmonicznego. Kierownikiem projektu była dr hab. Dorota A. Pawlak z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

By spojrzeć głębiej w oczy

Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał projekt pt. „Opracowanie nowoczesnych technik optycznych do obrazowania struktury i czynności oka ludzkiego” realizowany pod kierownictwem dr. hab. Macieja Wojtkowskiego – laureata programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt ten integruje wiele dyscyplin nauki i techniki dzięki połączeniu badań podstawowych, optyki, inżynierii optoelektronicznej, informatyki, automatyki, rozwoju nowych technologii oraz współczesnej okulistyki. Wszystko dla lepszego poznania anatomii ludzkiego oka.

Nanofotonika wspomaga medycynę

Powrót do kraju z emigracji bywa wyzwaniem – szczególnie dla naukowców. Ale, jak pokazuje przykład prof. dr. hab. inż. Marka Samocia, jest to możliwe dzięki wsparciu z zewnątrz. W tym przypadku dużą pomocą było dofinansowanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznane w ramach programu WELCOME, które zaowocowało rozwojem projektu pt. „Związki organometaliczne w nanofotonice” realizowanego w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej. Na ten cel przeznaczono kwotę 6 311 460 złotych, która pozwoliła na stworzenie nowego zespołu i rozpoczęcie badań.

Nowe możliwości laserów

W Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej powstał projekt pt. „Światłowodowy nadajnik laserowy wykonany w technologii all-fiber, generujący promieniowanie w paśmie widmowym bezpiecznym dla wzroku”. Wsparcie finansowe w wysokości 140 500 złotych zostało przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu VENTURES, a jego beneficjentem jest Maria Michalska.

Stajemy do walki z gronkowcem

W programie VENTURES, realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty aplikacyjne, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce. Badania prowadzone są przez najmłodszych naukowców – studentów, absolwentów i doktorantów. Beneficjentem takiego wsparcia został Grzegorz Gorczyca z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ze swoim projektem: „Otrzymywanie nowych polimerowych materiałów o aktywności antydrobnoustrojowej”.

Rośliny źródłem farmaceutyków

Powrót do życia zawodowego po dłuższej przerwie często przysparza wielu trudności. Przekonali się o tym rodzice korzystający z urlopów wychowawczych. W świecie nauki takim osobom z pomocą przychodzi Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z programem POMOST. Wsparcie od FNP otrzymała m.in. dr Izabela Chincinska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, która dzięki dofinansowaniu w kwocie 420 000 złotych realizuje projekt pt. „Badanie możliwości wykorzystania tkanki łyka do produkcji białek rekombinowanych”.

Prognozowanie zmian poziomu oceanu z satelity

Współpraca naukowa brytyjskiego University of Aberdeen oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zaowocowała projektem pt. „Rozwój nowych metod geoinformacyjnych do modelowania i prognozowania zmian poziomu oceanu w różnych skalach czasu”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 319 400 złotych w ramach programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a jego autorem jest dr hab. Tomasz Niedzielski.