Czy będzie strajk nauczycieli?

Związek Nauczycielstwa Polskiego grozi strajkiem. Stanowczo sprzeciwia
się zaproponowanym przez rząd zmianom w Karcie Nauczyciela. Chodzi
głównie o umiejscowienie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli przy
samorządach lokalnych. Krytykowane są też rozwiązania dotyczące awansu
zawodowego pedagogów.

ZNP nie wierzy retoryce MEN. Czeka nas strajk nauczycieli?

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wierzy retoryce MEN, które
przekonuje do zmian w Karcie Nauczyciela. Prezes ZNP Sławomir Broniarz
powiedział w radiowej Jedynce, że wbrew zapewnieniom ministerstwa te
rozwiązania nie poprawią one jakości edukacji.