Straty walutowe przedsiębiorstwa rozlicza zagraniczny oddział

Jeżeli przedsiębiorstwo ma siedzibę w
Polsce i zakład w innym kraju unijnym, to
różnice kursowe powstałe przy zakupach na
potrzeby tego drugiego powinna co do zasady
uwzględnić za granicą – orzekł
Naczelny Sąd…

Zgoda małżonka nie stanowi warunku skorzystania z ulgi od darowizny

Naczelny Sąd Administracyjny
orzekł, że dla zastosowania zwolnienia z podatku od
darowizny dotyczącej udziałów w
spółce i dokonanej między członkami
najbliższej rodziny nie jest konieczne
złożenie dwóch zgłoszeń, w przypadku
gdy darczyńca pozostaje z żoną we
wspólności majątkowej. Ulga przysługuje
obdarowanemu nawet wtedy, gdy darczyńca nie dysponuje
zgodą małżonki.

Starostwo nie jest podatnikiem VAT

Starostwo powiatowe nie może
funkcjonować jako odrębny podatnik VAT, nawet
jeśli urząd skarbowy dopuszcza taką
możliwość. Taki status ma powiat. Tak
orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.