W grudniu rolnicy dostaną 1,4 mld zł płatności bezpośrednich

W grudniu na konta polskich rolników wpłynie 1,4 mld złotych w ramach
dopłat bezpośrednich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
czeka jeszcze na rozporządzenia, w których zostaną określone stawki
płatności. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, jeden gospodarz otrzyma
maksymalnie prawie 1 tys. zł do jednego hektara. Jednak część rolników
może otrzymać kary, jeśli kontrole wykażą, że nieprawidłowo wypełnili
wnioski.