Od stycznia większe możliwości odliczania VAT przy zakupie samochodu

Ministerstwo Finansów dopiero w trakcie
2014 r. planuje wdrożenie oczekiwanej decyzji Komisji
Europejskiej, zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa
do potrącania daniny od pojazdów. Do tego czasu
obowiązywać będzie ustawa o VAT w bardziej
liberalnym brzmieniu.

Od stycznia większe możliwości odliczania VAT przy zakupie aut

Ministerstwo Finansów dopiero w trakcie
2014 r. planuje wdrożenie oczekiwanej decyzji Komisji
Europejskiej, zezwalającej Polsce na ograniczenie prawa
do potrącania daniny od pojazdów. Do tego czasu
obowiązywać będzie ustawa o VAT w bardziej
liberalnym brzmieniu

MF sprzedało obligacje za 60 mld JPY

Ministerstwo Finansów poinformowało, że dziś została dokonana wycena
dwóch transz obligacji Skarbu Państwa nominowanych w jenach o łącznej
wartości nominalnej 60 mld jenów. Resort podkreślił, że rentowność
5-letnich papierów była najniższa w historii zagranicznych emisji
polskiego długu.