Czerwińska: MF jest zdeterminowane, żeby wprowadzić PPK

resort Finansów jest otwarte na opinie dotyczące Pracowniczych
Programów Kapitałowych, analizuje negatywne oceny, ale jednocześnie
pozostaje zdeterminowane, żeby wprowadzić plan – powiedziała we
wtorek dziennikarzom członek rządu…

Czerwińska: MF jest zdeterminowane, żeby wprowadzić PPK

resort Finansów jest otwarte na opinie dotyczące Pracowniczych
Programów Kapitałowych, analizuje negatywne oceny, ale jednocześnie
pozostaje zdeterminowane, żeby wprowadzić plan – powiedziała we
wtorek dziennikarzom członek rządu…

Strona 1 z 212