Spokojny poniedziałek

Poniedziałek jest dniem wolnym w Stany Zjednoczone. Amerykanie świętują Dzień Martina
Luthera Kinga. Tradycyjnie już brak inwestorów z Stany Zjednoczone powinien przełożyć
się na mniejsze obroty i mniejszą zmienność na rynku walutowym. Dotyczy
to też złotego.