Nagrody powinny trafić do najlepszych pracowników

MAREK REDA Na przyznanie świadczenia
ekstra zdecydowany wpływ ma postawa pracownika, w tym
jego zaangażowanie i inicjatywa. Dlatego tak
ważną rolę odgrywają wyniki pracy i
poziom uzyskanej oceny