W dalszym ciągu spadają ceny paliw

W dalszym ciągu spadają ceny benzyny i oleju napędowego, wzrosty cen LPG
wyraźnie wyhamowały – wynika z danych łódzkiego biura maklerskiego,
które obserwuje rynek paliwowy.

Zużycie benzyny i oleju napędowego coraz niższe

Spada zużycie benzyny i oleju napędowego w Polsce, nieco rośnie LPG.
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu i Handlu Naftowego szacuje, że
wyniki dotyczące 2013 roku mogą być gorsze niż w roku poprzednim.