wsparcie publiczna dla LOT na razie niepotrzebna

Sytuacja finansowa narodowej linii jest na tyle dobra, że spółka nie
skorzystała z możliwości ubiegania się o dodatkową pomoc ze strony
Ministerstwa Skarbu Państwa.