Tomasz Pepliński został p.o. prezesa Polskiego LNG

Rada nadzorcza Polskiego LNG wydelegowała Tomasza Peplińskiego do
czasowego pełnienia obowiązków prezesa spółki, podało Polskie LNG.
Zastąpił on Rafała Wardzińskiego, któremu powierzono stanowisko
wiceprezesa.