Pełnomocnictwo przed KIO

Stanowiska w zakresie kręgu osób uprawnionych do
reprezentacji przed Krajową Izbą
Odwoławczą na pierwszy rzut oka wydają
się być podzielone, jednakże wyklarował
się zasługujący na aprobatę
pogląd