KUKE: Eksport z Polski wzrósł we wrześniu o 13,5 proc.

Eksport z Polski wyniósł 14,593 mld euro we wrześniu i był o 17,2 proc.
większy niż w sierpniu i jednocześnie o 13,5 proc. większy niż we
wrześniu 2012 r., szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
(KUKE).