Jędrzejak: Unia Europejska wspiera rolników

Jednym z najważniejszych wydarzeń poniedziałkowej sesji było ogłoszenie decyzji o przyznanie poprzez Komisję Europejską 125 miliard Euro 2012 na pomoc unijnego sektora produkcji owoców i warzyw

Problemy chińskiego sektora bankowego

Podczas środowej sesji uwagę inwestorów w dalszym ciągu przyciągały
wiadomości docierające z Europy. jakże wynika z danych opublikowanych
przez Komisję Europejską, wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie
euro wzrósł w ostatnim…

UE powoli wychodzi z recesji

Gospodarki Unii i strefy euro powoli wychodzą z recesji. Tak wynika z
danych przedstawionych przez Komisję Europejską. W tym roku PKB
Wspólnoty będzie na poziomie 0 procent PKB, a jeszcze w maju Bruksela
prognozowała, że unijna gospodarka będzie się kurczyć. Natomiast PKB
eurolandu wyniesie minus 0,4 procent. W przyszłym roku ma nastąpić
ożywienie – unijna gospodarka będzie się rozwijać w tempie 1,4 procent
PKB, a gospodarka strefy euro 1,1 procent PKB.

Prywatny pośrednik znajdzie bezrobotnemu etat w UE

Od przyszłego roku osoby bezrobotne w
wybranych agencjach zatrudnienia będą mogły
skorzystać z ofert pracy sprawdzonych przez Komisję
Europejską i sygnowanych logiem „Eures”.