MF: Podtrzymany wysoki rating Polski

Agencja Ratingowa JCR (Japan Credit Rating Agency) podtrzymała ocenę
wiarygodności kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie „A” dla
waluty zagranicznej i „A+” dla waluty krajowej. możliwość ratingu
pozostaje stabilna.