Grupa PKP nie planuje kolejnych emisji obligacji

Polskie Koleje Państwowe (PKP) nie planują kolejnych emisji obligacji
dla żadnej ze spółek Grupy, poinformował agencję ISBnews prezes Jakub
Karnowski. W jego ocenie, podpisana dziś umowa pomiędzy PKP Polskie
Linie Kolejowe a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaspokaja na razie
potrzeby Grupy.