zestawienie NIK o kontraktach socjalnych

Pomoc społeczna, realizowana poprzez kontrakty socjalne – jest coraz mniej skuteczna, choć kosztowna – wynika z raportu NIK. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił w Łodzi raport dotyczący
kontraktów socjalnych. Chodzi o umowy między gminami a osobami
niezaradnymi życiowo, w ramach których beneficjentom finansuje się
szkolenia i doradztwo zawodowe.

Prezes NIK: zestawienie o negocjacjach gazowych z Rosją do odtajnienia

W resorcie gospodarki od ubiegłego tygodnia czeka wniosek NIK o zgodę na
odtajnienie całości raportu o naszych negocjacjach gazowych z Rosją.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli powiedział w radiowej Jedynce, że z taką
prośbą zwrócił się do ministerstwa, bo to ono nadało klauzulę tajności
dla części dokumentu.

Kapsch: jakość bramownic wymienionych w raporcie NIK była sprawdzana. Są bezpieczne

Operator systemu viaTOLL, firma Kapsch Telematic Services, zaprzecza
zarzutom, że bramownice z czujnikami systemu są niebezpieczne. Według
raportu Najwyższej Izby Kontroli do budowy części z nich wykorzystano
materiały bez odpowiednich certyfikatów. Jak podkreślają przedstawiciele
KTS, bezpieczeństwo konstrukcji potwierdziły trzy niezależne badania i
nadzór budowlany.

viaToll: zestawienie NIK demaskuje nieudolność polskich władz

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, resort transportu oraz operator
systemu – firma Kapsch nie zgadzają się z ustaleniami Najwyższej Izby
Kontroli (NIK) w sprawie bezpieczeństwa bramownic viaTOLL, jakości
zastosowanych materiałów i kwalifikacji bramownic do kategorii urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Eksperci wskazują zaś,  że raport przede
wszystkim demaskuje nieudolność ustawodawcy.

viaToll: zestawienie NIK demaskuje nieudolność ustawodawcy

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, resort transportu oraz operator
systemu – firma Kapsch nie zgadzają się z ustaleniami Najwyższej Izby
Kontroli (NIK) w sprawie bezpieczeństwa bramownic viaTOLL, jakości
zastosowanych materiałów i kwalifikacji bramownic do kategorii urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Operator viaTOLL: Bramownice są bezpieczne. NIK nie uwzględnił wyników ostatnich inspekcji

Bramownice nie są niebezpieczne dla kierowców – zapewnia szef Kapsch
Telematic Services, operatora systemu viaTOLL. Podkreśla, że oskarżenia
Najwyższej Izby Kontroli są krzywdzące, ponieważ nie uwzględniły
dokumentacji, przekazanej po ubiegłorocznych kontrolach bramownic i
materiałów, z których zostały one wykonane. Informacje te potwierdza
również Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.