NIK: Około 80 proc. uczestników rynku Forex traci pieniądze

Zdecydowana większość, bo około 80 proc. uczestników rynku walutowego Forex traci zainwestowane tam pieniądze – informuje Najwyższa Izba Kontroli . W ciągu 4,5 roku łączne straty klientów krajowych firm inwestycyjnych wyniosły na tym…

E-kantory mogą być eldorado dla oszustów

Siedem lat zaniechań Ministerstwa
Finansów – tak poczynania, a właściwie
ich brak, w zakresie nadzoru nad działalnością
kantorową podsumowała w swojej informacji
Najwyższa Izba Kontroli. owo efekt kontroli tego, jak
funkcjonuje w…

Sędziowie na umowach śmieciowych: NIK akceptuje dorabianie w NSA

Pracownicy sądów są
zbulwersowani, że w niektórych jednostkach
sędziowie dorabiają do zwykłych pensji, na
podstawie umów cywilnoprawnych, przeprowadzając
wizytacje, lustracje czy szkoląc asystentów
sędziów. Taka praktyka ma miejsce choćby w
Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Najwyższa Izba
Kontroli nie widzi w tym jednak nic złego. Badając
wykonanie budżetu państwa w 2012 r.,
przebadała umowy zawarte z osobami fizycznymi. Trzy z
nich dotyczyły zlecenia wizytacji w wojewódzkich
sądach administracyjnych.