Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH coraz wyższy

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym wyliczany przez Instytut
Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) wzrósł o 2,6
pkt m/m do +2,3 pkt w październiku br., zaś w skali roku odnotował
wzrost o 15,2 pkt, podał Instytut.