viaToll: zestawienie NIK demaskuje nieudolność polskich władz

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, resort transportu oraz operator
systemu – firma Kapsch nie zgadzają się z ustaleniami Najwyższej Izby
Kontroli (NIK) w sprawie bezpieczeństwa bramownic viaTOLL, jakości
zastosowanych materiałów i kwalifikacji bramownic do kategorii urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Eksperci wskazują zaś,  że raport przede
wszystkim demaskuje nieudolność ustawodawcy.

viaToll: zestawienie NIK demaskuje nieudolność ustawodawcy

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, resort transportu oraz operator
systemu – firma Kapsch nie zgadzają się z ustaleniami Najwyższej Izby
Kontroli (NIK) w sprawie bezpieczeństwa bramownic viaTOLL, jakości
zastosowanych materiałów i kwalifikacji bramownic do kategorii urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego.