Płatności mobilne IKO: Sojusz sześciu banków zagrożony?

Największy bank detaliczny w Polsce
wraz z pięcioma innymi instytucjami buduje system
płatności mobilnych, nazywany roboczo IKO Plus. Za
kilka tygodni ma zostać podpisana umowa inwestycyjna
między bankami, a do powołania spółki
joint venture zarządzającej systemem
dojść może na początku przyszłego
roku. Wtedy inicjatorzy tego przedsięwzięcia
będą musieli wystąpić z wnioskiem o
zgodę na koncentrację.