Jędrzejak: Deflacja w strefie euro

Publikacja informacji o spadku dynamiki inflacji HIPC w strefie Euro 2012 do poziomu -0.2% r/r wywołała falę spekulacji na kwestia przyszłości polityki monetarnej Wspólnoty.

Jędrzejak: Deflacja w strefie euro

Publikacja informacji o spadku dynamiki inflacji HIPC w strefie euro do poziomu -0.2% r/r wywołała falę spekulacji na temat przyszłości polityki monetarnej Wspólnoty.

Jędrzejak: Deflacja w strefie euro

Publikacja informacji o spadku dynamiki inflacji HIPC w strefie euro do poziomu -0.2% r/r wywołała falę spekulacji na temat przyszłości polityki monetarnej Wspólnoty.

Jędrzejak: Deflacja w strefie euro

Publikacja informacji o spadku dynamiki inflacji HIPC w strefie euro do poziomu -0.2% r/r wywołała falę spekulacji na temat przyszłości polityki monetarnej Wspólnoty.