Zużycie benzyny i oleju napędowego coraz niższe

Spada zużycie benzyny i oleju napędowego w Polsce, nieco rośnie LPG.
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu i Handlu Naftowego szacuje, że
wyniki dotyczące 2013 roku mogą być gorsze niż w roku poprzednim.