Grupa Azoty ze stratą netto w III kwartale 2013 r.

Grupa Azoty odnotowała 3,68 mln zł skonsolidowanej straty netto
przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2013 r. wobec
11,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.