Hardy: Porażka wizerunkowa SNB

Gospodarka Szwajcarii. Masowa i nieprzewidziana rewaluacja mocno uderzy
w szwajcarskich eksporterów/przedsiębiorców i spowoduje deflację w
Szwajcarii.

Hardy: Porażka wizerunkowa SNB

Gospodarka Szwajcarii. Masowa i nieprzewidziana rewaluacja mocno uderzy
w szwajcarskich eksporterów/przedsiębiorców i spowoduje deflację w
Szwajcarii.

Hardy: Porażka wizerunkowa SNB

Gospodarka Szwajcarii. Masowa i nieprzewidziana rewaluacja mocno uderzy
w szwajcarskich eksporterów/przedsiębiorców i spowoduje deflację w
Szwajcarii.