UOKiK wygrywa w sądzie z Getinem. Bank zapłaci blisko 6 mln zł kary

We wzorcach umownych Getin Noble Bank znalazły się niedozwolone
postanowienia, nieprecyzyjnie określające obowiązki pożyczkobiorcy. Sąd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezes UOKiK, w tym
nałożoną na spółkę karę pieniężną w wysokości blisko 6 mln zł.