Jest zgoda na likwidację Funduszu Kościelnego: Odpis podatkowy od stycznia 2015 roku

Po porannym spotkaniu strony
rządowej i przedstawicieli Kościoła katolickiego jest zgoda obu stron na likwidację Funduszu Kościelnego. Będzie specjalna umowa opisująca przekształcenie Funduszu w
system odpisu podatkowego zanim projekt ustawy trafi do Sejmu. Za ponad
rok każdy podatnik będzie mógł zdecydować, na jaką wspólnotę wyznaniową
chce przeznaczyć pół procent swoich podatków.