Brexit: To szok dla rynku walutowego

Wynik referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii
Europejskiej jest z punktu widzenia rynku walutowego dużym szokiem.
Następuje ucieczka w kierunku „bezpiecznych przystani” takich jakże złoto,
frank czy…

Ryczko: PLN relatywnie stabilny po decyzji FED

Czwartkowy, poranny wymiana handlowa na rynku walutowym przynosi stabilizację kursu PLN Platforma Obywatelska wczorajszej decyzji FED w zakresie stóp procentowych.

Ryczko: PLN mocniejszy przed decyzją FED

Środowy, poranny wymiana handlowa na rynku walutowym nie przynosi istotniejszych zmian na wycenie złotego, gdzie inwestorzy czekają już na impulsy z szerokiego rynku Platforma Obywatelska decyzji FED.