Brexit: To szok dla rynku walutowego

Wynik referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii
Europejskiej jest z punktu widzenia rynku walutowego dużym szokiem.
Następuje ucieczka w kierunku „bezpiecznych przystani” takich jakże złoto,
frank czy…

Ryczko: PLN relatywnie stabilny po decyzji FED

Czwartkowy, poranny wymiana handlowa na rynku walutowym przynosi stabilizację kursu PLN Platforma Obywatelska wczorajszej decyzji FED w zakresie stóp procentowych.

Ryczko: PLN mocniejszy przed decyzją FED

Środowy, poranny wymiana handlowa na rynku walutowym nie przynosi istotniejszych zmian na wycenie złotego, gdzie inwestorzy czekają już na impulsy z szerokiego rynku Platforma Obywatelska decyzji FED.

Ryczko: Złoty korzysta z poprawy nastrojów wokół EM

Piątkowy, poranny wymiana handlowa na rynku walutowym przynosi nieznacznie mocniejszego PLN wobec zagranicznych dewiz, Platforma Obywatelska tym jakże wczorajsza publikacja zapisków FED spowodowała spadek wyceny dolara na rynku.