Fitch: Polskie banki są silne i przetrwają frankowe turbulencje

Aprecjacja franka wobec walut krajów z Europy Środkowej i Wschodniej 
będzie w krótkim czasie odczuwalna dla banków z Polski ze względu na
wzrost aktywów ważonych ryzykiem oraz wezwania banków do uzupełnienia
depozytów. Jednak…

Fitch: Polskie banki są silne i przetrwają frankowe turbulencje

Aprecjacja franka wobec walut krajów z Europy Środkowej i Wschodniej 
będzie w krótkim czasie odczuwalna dla banków z Polski ze względu na
wzrost aktywów ważonych ryzykiem oraz wezwania banków do uzupełnienia
depozytów. Jednak…

Fitch: Polskie banki są silne i przetrwają frankowe turbulencje

Aprecjacja franka wobec walut krajów z Europy Środkowej i Wschodniej 
będzie w krótkim czasie odczuwalna dla banków z Polski ze względu na
wzrost aktywów ważonych ryzykiem oraz wezwania banków do uzupełnienia
depozytów. Jednak…