Vienna Insurance Group przejmie Skandia egzystencja TU

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) podpisało
umowę przejęcia 100% akcji polskiego ubezpieczyciela Skandia Życie TU od
Skandia Retail Europe Holding GmbH – członka Old Mutual Group, podało
VIG. Strony uzgodniły, że nie ujawnią wartości transakcji.

Deutsche Telekom kupuje GTS Central Europe

Deutsche Telekom kupuje GTS Central Europe (GTS). Transakcja opiewa na kwotę 546 milionów euro. Umożliwi to firmie oferowanie swoich usług na niedostępnych do tej pory rynkach.