Nastroje na rynkach nieco lepsze. Złoty mocniejszy

Złoty rano umacnia się do głównych walut, reagując na poprawę nastrojów
na rynkach finansowych i związany z tym spadek awersji do ryzyka Pomaga
mu też wzrostem notowań EUR/USD.

DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN stabilny; krajowe SPW pod presją

Kurs EUR/PLN prawdopodobnie pozostanie w czwartek na obecnym poziomie, nieco poniżej 4,30 – oceniają eksperci. Ich zdaniem, krajowe SPW mogą w znaleźć się pod presją wobec rosnących rentowności obligacji niemieckich.