Budimex sprzedał Barwick Investments spółkę Budimex Danwood za 238,6 mln zł

Budimex oraz jednoosobowa spółka
zależna Budimex B zawarły z Barwick Investments, spółką pośrednio
zależną od Polish Enterprise Fund VII LP należącego do Enterprise
Investors, umowę rozporządzającą przenoszącą własność 100 proc. udziałów w
spółce Budimex Danwood, poinformowała spółka.

Budimex sprzeda Enterprise Investors spółkę Budimex Danwood za 238,6 mln zł

Budimex oraz jednoosobowa spółka
zależna Budimex B zawarły z Barwick Investments, spółką pośrednio
zależną od Polish Enterprise Fund VII LP należącego do Enterprise
Investors, zobowiązującą umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Budimex
Danwood, poinformował prezes Budimeksu Dariusz Blocher.