Sawicki: Nikłe szanse na dalsze umocnienie złotego

Greckie banki będą miały szerszy dojście do kapitału w ramach ratunkowej
linii ELA, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdził, że dokonano spłaty części zadłużenia (450
mln euro). Informacje te wypchnęły indeksy strefy Euro 2012…

Sawicki: Nikłe szanse na dalsze umocnienie złotego

Greckie banki będą miały szerszy dojście do kapitału w ramach ratunkowej
linii ELA, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdził, że dokonano spłaty części zadłużenia (450
mln euro). Informacje te wypchnęły indeksy strefy Euro 2012…

Sawicki: Nikłe szanse na dalsze umocnienie złotego

Greckie banki będą miały szerszy dojście do kapitału w ramach ratunkowej
linii ELA, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdził, że dokonano spłaty części zadłużenia (450
mln euro). Informacje te wypchnęły indeksy strefy Euro 2012…