Grupa MNI szacuje, że EBITDA wyniesie 66-70 mln zł w całym 2013 roku

MNI szacuje, że wskaźnik EBITDA w roku
2013 dla sektora usług dodanych, nowych technologii oraz działalności
medialnej zostanie zrealizowany w pełni lub przekroczony, a wskaźnik
EBITDA w roku 2013 na poziomie skonsolidowanym osiągnie wartość z
przedziału 66-70 mln zł, podała spółka.