Co zrobi EBC?

Ostatnie dni przyniosły wiele rozważań na temat ostatnich
danych z gospodarki strefy euro, które lekko zwiększają nadzieję na
kolejną obniżkę stóp przez Europejski Bank Centralny w tym roku.
Jednakże naszym zdaniem wyższa stopa bezrobocia i niska inflacja nie
gwarantują, że EBC już na najbliższym posiedzeniu (czwartek) zdecyduje
się na obniżkę stóp. O ile obniżka stóp po publikacji ostatnich słabych
figur jest mało prawdopodobna to bank może zdecydować się na inne
działania.

XTB: Co zrobi EBC?

Ostatnie dni przyniosły wiele rozważań na temat ostatnich danych z gospodarki strefy euro, które lekko zwiększają nadzieję na kolejną obniżkę stóp przez Europejski Bank Centralny w tym roku.

Bachert: Nowy tydzień, nowe wyzwania

W najbliższych dniach obok posiedzenia EBC (7XI) decyzję dot. stóp procentowych podejmować będzie też RPP (5-6XI) i Bank Anglii (7XI).