Hardy: Para GBP/USD zbliża się do minimów cyklu

jankeski Departament Skarbu opublikował wczoraj swój półroczny raport
walutowy, w którym zalecił Europie większą aktywność fiskalną i
podkreślił potrzebę stymulacji popytu krajowego w Niemczech.

Hardy: Para GBP/USD zbliża się do minimów cyklu

jankeski Departament Skarbu opublikował wczoraj swój półroczny raport
walutowy, w którym zalecił Europie większą aktywność fiskalną i
podkreślił potrzebę stymulacji popytu krajowego w Niemczech.

Hardy: Para GBP/USD zbliża się do minimów cyklu

jankeski Departament Skarbu opublikował wczoraj swój półroczny raport
walutowy, w którym zalecił Europie większą aktywność fiskalną i
podkreślił potrzebę stymulacji popytu krajowego w Niemczech.