Libicki: Cyfrowy Polsat będzie liderem rozrywki i telekomunikacji w Polsce

„Polkomtel posiada częstotliwości, które można wykorzystać do zaproponowania nowych usług. Dzięki przejęciu operatora telekomunikacyjnego Cyfrowy Polsat stanie się liderem rozrywki i telekomunikacji w Polsce – powiedział Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, podczas konferencji prasowej po ogłoszeniu przejęcia Polkomtela.

dochód netto Cyfrowego Polsatu wzrósł

Cyfrowy Polsat odnotował 176,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w
III kw. 2013 r. wobec 172,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w
raporcie.

Cyfrowy Polsat przejmuje Polkomtel: Powstanie największa na rynku grupa medialno-telekomunikacyjna

Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8%) w
spółce Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej
Polkomtel, operatora sieci Plus, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu.
Argumenol, Karswell i Sensor nabędą w wyniku transakcji akcje Cyfrowego
Polsatu. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju analizuje możliwość udziału w
transakcji, w oparciu o otrzymaną od Cyfrowego Polsatu ofertę nabycia
należącego do EBOiR pakietu 16,2% udziałów w Metelem.