Powstanie Centralne Biuro Śledcze Policji

MSW skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt, zakładający
utworzenie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). CBŚP zastąpi
Centralne Biuro Śledcze KGP – komórkę organizacyjną obecnie
funkcjonującą w strukturze Komendy Głównej.