Z dyplomacji do światowego biznesu

Beata Stelmach po 2,5-letniej karierze
wiceministra spraw zagranicznych przejmuje właśnie
nadzór nad przemysłowymi i finansowymi inwestycjami
amerykańskiego koncernu GE w
Polsce i krajach nadbałtyckich