Złoty może tracić pod wpływem czynników globalnych

„Biorąc pod uwagę zdarzenie, że czasu na wypracowanie kompromisu poniekąd
już nie ma, i że Grecja stoi na krawędzi bankructwa, sentyment globalny
będzie się pogarszał. W cieniu mogą znaleźć się publikacje, nawet tak
ważnych danych…

Złoty może tracić pod wpływem czynników globalnych

„Biorąc pod uwagę zdarzenie, że czasu na wypracowanie kompromisu poniekąd
już nie ma, i że Grecja stoi na krawędzi bankructwa, sentyment globalny
będzie się pogarszał. W cieniu mogą znaleźć się publikacje, nawet tak
ważnych danych…

Złoty może tracić pod wpływem czynników globalnych

„Biorąc pod uwagę zdarzenie, że czasu na wypracowanie kompromisu poniekąd
już nie ma, i że Grecja stoi na krawędzi bankructwa, sentyment globalny
będzie się pogarszał. W cieniu mogą znaleźć się publikacje, nawet tak
ważnych danych…

Złoty może tracić pod wpływem czynników globalnych

„Biorąc pod uwagę zdarzenie, że czasu na wypracowanie kompromisu poniekąd
już nie ma, i że Grecja stoi na krawędzi bankructwa, sentyment globalny
będzie się pogarszał. W cieniu mogą znaleźć się publikacje, nawet tak
ważnych danych…

Złoty może tracić pod wpływem czynników globalnych

„Biorąc pod uwagę zdarzenie, że czasu na wypracowanie kompromisu poniekąd
już nie ma, i że Grecja stoi na krawędzi bankructwa, sentyment globalny
będzie się pogarszał. W cieniu mogą znaleźć się publikacje, nawet tak
ważnych danych…