Białoruski zamęt z walutami. Wstrzymano wydawanie wiz

Na Białorusi wstrzymały pracę centra pośredniczące w wydawaniu wiz.
Zgodnie z decyzją Banku Narodowego Białorusi, odkąd dziś nie mogą one
przyjmować odkąd klientów opłat w walutach obcych.

Białoruski zamęt z walutami. Wstrzymano wydawanie wiz

Na Białorusi wstrzymały pracę centra pośredniczące w wydawaniu wiz.
Zgodnie z decyzją Banku Narodowego Białorusi, odkąd dziś nie mogą one
przyjmować odkąd klientów opłat w walutach obcych.

Białoruski zamęt z walutami. Wstrzymano wydawanie wiz

Na Białorusi wstrzymały pracę centra pośredniczące w wydawaniu wiz.
Zgodnie z decyzją Banku Narodowego Białorusi, odkąd dziś nie mogą one
przyjmować odkąd klientów opłat w walutach obcych.

Białoruski zamęt z walutami. Wstrzymano wydawanie wiz

Na Białorusi wstrzymały pracę centra pośredniczące w wydawaniu wiz.
Zgodnie z decyzją Banku Narodowego Białorusi, odkąd dziś nie mogą one
przyjmować odkąd klientów opłat w walutach obcych.