Odpisy Banku Handlowego spadły o 93 proc. w III kw. 2013 r.

Odpisy na utratę wartości Banku
Handlowego wyniosły 1,6 mln zł w III kw. wobec 22,3 mln zł rok wcześniej
(spadek o 93% r/r) dzięki poprawie jakości portfela zarówno w segmencie
korporacyjnym, jak i detalicznym podał bank.