Za dwie podróże wiceministra finansów do Mongolii podatnicy zapłacili 105,5 tys. zł

Dwa wyjazdy wiceministra Andrzeja
Parafianowicza do RPA i do Mongolii, z kilkuosobowymi
delegacjami każda, kosztowały w tym roku
podatników 105,5 tys. zł. Dla porównania:
wszystkie 120 podróży ministra Jacka Rostowskiego
od 2007 r. 640,2 tys. zł. Dwie wizyty wiceministra z
jego świtą stanowią 1/6 całego
budżetu delegacyjnego Rostowskiego od początku
urzędowania.