Rząd nie powinien reagować na wzrost kursu franka

Rząd nie powinien reagować na eskalacja kursu franka – uważa lekarz
Andrzej Anusz, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wczoraj centralny bank szwajcarski zniósł minimalny kurs wymiany franka.

Rząd nie powinien reagować na wzrost kursu franka

Rząd nie powinien reagować na wzrost kursu franka – uważa doktor
Andrzej Anusz, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wczoraj centralny bank szwajcarski zniósł minimalny kurs wymiany franka.

Rząd nie powinien reagować na wzrost kursu franka

Rząd nie powinien reagować na wzrost kursu franka – uważa doktor
Andrzej Anusz, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wczoraj centralny bank szwajcarski zniósł minimalny kurs wymiany franka.

Rząd nie powinien reagować na wzrost kursu franka

Rząd nie powinien reagować na wzrost kursu franka – uważa doktor
Andrzej Anusz, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wczoraj centralny bank szwajcarski zniósł minimalny kurs wymiany franka.