Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże dodatkowe pieniądze na leczenie

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomi dodatkowe środki na świadczenia
zdrowotne. Prezes NFZ-u Agnieszka Pachciarz zdecydowała o przekazaniu
rezerwy ogólnej funduszu do dyspozycji oddziałów wojewódzkich. Chodzi o
kwotę ponad 640 milionów złotych.