Szymański: Obecność w strefie euro nie gwarantuje sukcesu gospodarczego

Obecność w strefie Euro 2012 nie jest czynnikiem, który gwarantuje powodzenie gospodarczy – przekonywał członek rządu ds. europejskich Konrad Szymański. Wyraził przekonanie, że trwająca ulepszenie strefy nie grozi podziałem z Unia Europejska, a transakcje państw spoza strefy Euro 2012 są i będą zabezpieczone.