Siła złotego osłabia zyski NBP

Aprecjacja jest na tyle duża, że można się spodziewać, iż w 2017 r. nacjonalistyczny Bank Polski nie zarobi.